2007/09/27

Гадаад оронд Scholarship хөтөлбөрт хамрагдан Bachelor, Master, Ph.D зэрэгт суралцах боломж

Сүүлийн үед хүмүүс иймэрхүү юм ихэд сонирхох болсон байх
Тиймээс бага сага хэрэгтэй мэдээлэл оруулъя.

Жишээ нь:

The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) for Master
Голландын Магистерын зэрэгийн Нөхөрлөлийн Програм гэж байна.

Мэдээж шаардагдах зүйлс ойлгомжтой байх - Бакалаврын зэрэг төгссөн байх, зэрэгээ 3.0 дээш голцтой төгссөн байх, 2 жил ажилласан туршлагатай байх, IELTS доод тал 6.0 TOEFL доод тал 550 мэтчилэн.

Хамрагдах орнууд гэсэн дотор Афкан, Албан, Армен, Бангладеш, Бутан, Болвиа энэ тэр гээд л зөндөө орон байна мэдээж Монгол дунд нь орсон байна.

http://cambodiajobs.blogspot.com/2007/09/netherlands-fellowship-programmes-nfp.html


Ерөнхий сайт нь ийм юм байна

http://cambodiajobs.blogspot.com/