2007/07/23

Хөл бөмбөг сонирхогчдод зориулсан шинэ сайт

Хөл бөмбөг сонирхогчдодо зориулч шинэ сайт нээгдсэн байна, их дажгүй форум санагдлаа! Тиймээс тэнд хөл бөмбөгийн талаар би бичих болно.

ОЧИХ